22 Mayıs 2010 Cumartesi

Altın Oran ve Kabe Mucizesi (Kabenin sırrı)


Hepimizin bildiği gibi enlem ve boylamlar dünya üzerinde koordinat belirlemede ve saatlerimizi ayarlamada kullanılan evrensel bir ölçüm sistemi ve ortak dil haline geldi. Tanrı mesajlarını insanların anlayabileceği şekilde; onların ölçü birimleri ve dillerini kullanarak gönderir. Aksi halde mesajlar anlaşılabilir olmaz.
Enlem ve boylamlar üzerinde yapılan hesaplardan anlaşılacağı gibi dünyanın altın oran noktası Mekke şehrindedir. Kabe’nin koordinatları olan Doğu boylamı +39,82, Kuzey enlemi +21,42 değerleri ( Bkz. Google Earth ) gösterir ki; Kabe ve kutsal bölge Dünya’nın Altın oran Kutsal bölgesindedir.
( 90 + 21,42 = 111,42 111,42 / 180 = 0,61... ), ( 180 +39,82 = 219,82 219,82/360= 0,61... Mekke şehrinin kutuplara olan mesafelerinin ve gün dönümü çizgisine her iki yönde olan mesafelerinin oran hesaplama şeklini ifade eden formuldür)
 • Altın Oran ( tasarım ve estetik yaratış sayısı ) = Phi sabiti = 0,61...
 • Mekke’nin güney kutbuna olan uzaklığı / Kutuplar arasındaki mesafe = 0,61...
 • ·Mekke’nin Kuzey Kutbuna uzaklığı / Mekke’nin Güney kutbuna uzaklığı = 0,61...
 • ·Mekke’nin gündönümü çizgisine batı uzaklığı / Dünyanın çevre uzunluğu = 0,61...
 • ·Mekke’nin Gündönümü çizgisine batı uzaklığı /
  Mekke’nin gündönümü çizgisine doğu uzaklığı =
  0,61...
 • ·Dünyadaki Gündönümü yada kutupları birleştiren ve
  Mekke’den geçen tüm çizgilerin iç oranları =
  0,61...
 • ·Mekke ve Kabeyi anlatan ayette (3:96) mekkeye kadar olan harf sayısı (29 ) /
  ayetin toplam harf sayısı (47) =
  0,61...
Enlem ve boylam haritasını bir ressamın tablosu gibi düşünürsek; dünya haritası ilahi bir tablo olacaktır; derinliği hiç bitmeyen, yaşayan bir tablo. Enlem ve boylam değerlerine göre tasarlanmış bir dünya haritasını Amerikan Phimatrix ( resimlerin altın oran noktasını hesaplayıp göstermeye yarayan program – tablolar için tasarlanmıştır ) programında açıp ana altın oran noktasını göstermesini istersek bize Mekke şehrini gösterecektir. Enlem ve boylamların altın oran formulune göre alabileceği değerler dünyada sadece tek bir noktaya uygulanabilir. Ekvatoruna ltındaki yada greenwich'in batısındaki koordinatlar - (eksi) ile ifade edilir. Bu nedenle Dünya'nın tek bir altın oran noktası olabilir ve Yüce Allah bunu Mekke olarak seçmiş ardından Kuran'da onu anlatan ayeti de Altın Oran'a göre tasarlayarak bu bölgenin kaybolmasına asla izin vermemiştir..


Bu konunun devamını bir kısmını alıntıladığım
http://www.kabemucizesi.com/ sitesinden okuyabilirsiniz.
0 yorum: