22 Mayıs 2010 Cumartesi

Özlediğim Alem


Bir Alem Özlüyorum: Asr-ı Saadet Gibi Ebedi Faziletlerin, Kavi İmanların, Temiz Vicdanların Hüküm Sürdüğü Bir Alem.! Bu Alemin Sakinleri, Kelimenin Tam ve Hakiki Manasıyla İnsan Olsun. İçleri Huzur, Dışları Nur İle Dolsun..! Geceden Başka Karanlık, Gök Gürülemesinden Başka Gürültü Görmesinler, Duymasınlar...Bir Alem Özlüyorum ki : Orada Kadınlar Dıştan Kızarmasın, Boyanmasınlar, Yüzlerine Bakınca Kızlık ve Gerçek Kadınlığın Kendine Has, O Güzel Edepli Utancıyla İçten Kızarsınlar. Kadın Sokakta Yırtık Yırtık Dolaşmasın. Özlediğim Alemde Kadın, Sözde Inkılapçıların, Sokakta Kafeslemek İçin Kafes Arkasından Kurtardıkları Kadın, Hayvani İhtirasların Dindirdiği Bir Zevk Aleti Haline, Piyasanın En Bol, En Ucuz Metaı Haline Getirilmesin. Dairelerde Kadın, Zani Bakışların, Şehevi Akışların İstilasına Uğramasın. Kadın Yuvasının Aşığı Olsun. ’’Cennet Anaların Ayağının Altındadır’’ Sözünün Sırrına Erişsin. Aşk Adı Altında Yatak İçin Oynanan Günlük Flört ün Değil..!Bir Alem Özlüyorum ki : Orada Erkekler Evinden İşinden Yurdundan Başka Hane Bilmesin. Aileyi Bir Gaile, Çocuklarını Çekilmez Görmesin, Bu Hale Getirmesin. ’’Evlat Kokusu Cennet Kokusudur’’ Hadis-i İle Duygulansın. İçi Cennet, Dışı Cennet Olsun; Cinnet Olmasın. Erkek Kendi Karısından Başka Kadın, Kadın Kendi Kocasından Başka Erkek Tanımasın, Sevmesin. Ailenin Reisi Olan Erkek, Ayarlı, Kararlı, Kavi, Metin, Vakarlı, Çalışkan Olsun. Yuvanın Kurucusu Kadın Temiz, Cefakar, Sabırlı, Saygılı Sevgili Olsun.Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Gençler,Orada Delikanlılar, Deli Denizler Gibi Dalgalanıp Coşanlar, Mukaddes Bir Davanın Peşinden Koşanlar Olsunlar. Alemlerin Rabb’ine İnansınlar. Küçük Dalgaları, Dalga Geçmeyi, Kaldırım Sevdasını Bıraksınlar. İman Denizlerinin Büyük Dalgalarında, Sonsuzlukta Kaybolsunlar; Var Olsunlar. Büyük Davalarla Davalansın, Ulvi Sevdalarla Sevdalansınlar. Orada Gençler, Oradan Gençlik İmandan Kaleler Gibi, Canlı Hisarlar Gibi Dipdiri Dursunlar. Bu Kaleyi, Bu Hisarı Hiç Bir Kuvvet Aşamasın Onların Kaplerinde Allah-Millet Vatan Sevgisinden Başka Sevgi Yatmasın.

Bet Beniz Sararmış, Gözlerinin Altı Morarmış, Sarsak, Çarpık, Titrek Başlamadan Bitmiş, Bitmeden Tükenmiş Gençler... Ağızları Rakı, Ayakları Ter, Donları Pislik Kokan Gençler: Böyle Gençler Yok Bizim Alemimizde..!

Görüyorum ki, Korkunç Bir Yıkım Olmuş..! Cemaatler Dağılmış, Mabetler Kapatılmış, Ulu Ve Ulvi Bütün Kanaat Sahipleri Katliam Edilmiş, Bin Yıllık Mukaddesat Çiğnenmiş..!

Allah’a Giden Bütün Yollar, Şer Kuvvetler Kötü Niyetliler Tarafından Tutulmuş. İman Cephelerinin Sesi Susturulmuş, Gençlik Korkunç Bir Boşluğa Atılmış..! Kimi Kahvelerde Zamanını Öldürüyor, Kimi Hayatını İçki Şişesinde, Zina Sahnelerinde Öldürüyor; Kimi Sinema Tiyatroya Düşkün..! Kiminin Aklı Ayakta; Ayak Takımlarında Yer Almış. Heyecanı, Kanati Bir Topun Arkasında Yuvarlanıyor, Bir Ağa Takılıyor... Böyle Gençlik Yok Benim Özlediğim Alemde..!Öyle Bir Alem Özlüyorum ki : Bu Alemde Analar ’’Kocakarı’’ Babalar ’’Moruk’’ Çocuklar ’’Zamane’’ Olmasınlar. Nesiller Bir birlerini Tanısın, Anlasın, Sevsin, Saysınlar...Öyle Bir Alem Özlüyoruz ki: Orada İdarecilik, Müdaracılık Halinden Çıksın. Memur Amirine, Ast Üstüne Bir Köle Bir Uşak Gibi Değil, Vazife Aşkıyla, İç Nizamıyla, Kalpten Gönülden Bağlansın. Amirler, Üstler Hükmetmesin, Küfretmesin. Sadece Allah’ın, Vicdanın, Kanunun Hükmünü Yerine Getirsinler. Zira Gerçek Onun Hükümdür. Gerçek Büyük Odur. Herkes, Bütün İnsanlar, Kendilerini Aşan, Kendilerinden Üstün, Hakim, Kadir, Her yerde, Her Zaman, Hazır Nazır Olan, Rahman ve Rahim Bir Allah’ın Varlığını Kabul Etsin..!

Daima Heryerde ve Herşeyde Onu Görsün Onu Bilsin... Bütün Başlar Sadece ve Sadece Onun Huzurunda Eğilsin..! İşte Biz Böyle Bir Alem İstiyoruz..!

Memurlar Amirler, Asliyetlerini Maaş-ı Aslilerine Göre Ayarlamasınlar. Hiç Kimse Aslını Saklamasın. Bir Santim Yükselmek için, Bir Metre Eğilen Başlar, Baş Olmaktan Çıksın..!

Baş, Yerini Ayağa Terketmesin. Söz Ayağa Düşmesin. Dalkavukluğa, Riyaya, Putlaştırılmaya Giden Bütün Yollar Kapansın. İsimlerden, Resimlerden, Şekillerden, Elhazer... Özlediğim Alem Böyle Bir Alem..!Öyle Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Siyasi Partiler Patırtı Yapmasın. Birbirlerine Çamur Atmasın. Birbirlerinin Hızını Kesmesin. Birbirlerini Desteklesinler, Kösteklemesinler..!

Seçimlerde, ’’ Sen Asilsin, Sen Büyüksün, Sana İnanıyoruz, Sana Güveniyoruz, Sen Ne İstersen Onu Yapacağız! ’’ Gibi Sözlerle Milleti Çileden Çıkarıp Hileye Sapılmasın. Oy Avcılığı Yapılmasın..!Öyle Bir Alem İstiyorum ki: Orada Adalet, Orada Demokrasi, Hazreti Ömer’de Tecelli Ettiği Gibi Etsin. Kanunlar Az Fakat Öz Olsun. Yabancı Memleketlerden Roman Tercüme Edilir Gibi Edilmesin. Yabancı ve Yalancı Yollardan Gidilmesin. Halkın Dilinden, Halkın Vicdanından, Halkın İçinden Çıksın. Kanunlar Hak Nizamına Uygun Olsun. Mahkemelerden ’’Bugün Git, Yarın Gel’’ Levhası Kalksın.Öyle Bir Alem İstiyorum ki: Orada Serveti Hiç Kimse Bir Vesile İle Şerre Alet Etmesin. Paraya ve Paralıya Tanınan Sonsuz İmtiyaz Kaldırılsın. Herkes Alnının Terini, Elinin Ekmeğini Yesin. Sefahat ve Sefalet Yan Yana Yürümesin. Kimse Mala, Mülke Ebedi İmiş Gibi Sarılmasın. Onu Allah’ın Bir Nimeti, Emaneti Bilsin ve O Yolda Sarf Etsin.Öyle Bir Alem İstiyorum ki : Orada İnsanlar Fani Olduklarını Bilsinler. Yolcular Gibi Olsunlar. Her Türlü Kötü İhtirası Bıraksınlar ’’Mal Sahibi Mülk Sahibi,Hani Bunun İlk Sahibi’’ Hakikatini Anlasınlar. Herşeyin İlkini ve Sonunu Düşünsünler...Öyle Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Maarif, Orada Mektepler, Terbiye ve Telkin Müesseseleri Cemiyete İnsan Yetiştirsinler..! Diplomalı, Vesikalı Cahiller Değil. Hocalar Gerçek Mürşit Olsunlar. ’’Beşiktan Mezara Kadar İlim’’ ’’İlim Senin Kaybolmuş Malındır’’ ’’Bana Bir Kelime Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum’’ Sözlerinin Kutsiyetini Takdir Etsinler.Öyle Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Zalimler Zalimlerle Birleşmesin. Alimler Bilgilerini Kötü Yolda Kullanmasınlar. Politikacıların, Paracıların, İstifçilerin, Harp Kundakçıların Kirli Maksatlarına Hizmet Etmesinler. Alimler Hakikate, Sanatkalar Güzele, Kanunlar Hakka Sadık Kalsınlar.Öyle Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Sudan Ayrandan Başka Birşey İçilmesin. Kafa Çekilmesin. Esrar Çekilmesin. Bıçak Çekilmesin. Nutuk Çekilmesin..!Öyle Bir Alem Özlüyorum ki: Orada Neşriyat, Matbuat, Orada Kitap, Orada Hitap, Hakk’a, Hakikate Uysun. Fertler Değil, Dertler Konuşsun. Korkak Alçak Politikacılar Değil, Mertler Konuşsun. Yazılanlar, Neşredilenler, Milletin Alın Yazısı, Yürek Sızısı Olsun..! Ağızlar Ceplere Bağlı Olmasın! Cepler Açılınca Açılmasın. ’’Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır’’ Hadis-i nin Yükü Altında Kimse Kalmasın. Yazanlar Basanlar, Yayanlar, Şeytan Değil İnsan Olsunlar. Kar Hırsı, Şöhret Hırsı, Politika Hırsıyla Hareket Etmesinler. Aşağılık Duyguları Gıcıklayıp, Mideleri Karıştırmasınlar. Hakk’a Halka Dayansınlar. Baldır-Bacak Ticareti Yapmasın, İki Yüzlü Paraya Tapmasınlar. Ruha, Kalbe, Akla Hitap Etsinler...Öyle Bir Alem Özlüyorum ki : Orada İnsanlar Topraktan Ayrılmasınlar. Küçük, Temiz, Mütevazi Evlerde Barınsınlar. Zina Deniyetinden Kurtulsunlar. Teferruat, Merasim ve Cali Hareketlerle İnsan Tabitanını Bozmasınlar. Herşey Kendiliğinden Gelsin...Öyle Bir Alem Özlüyorum ki : O Alemde Milletler, Devletler, Gökteki Yıldızlar Gibi Kendi Mahreklerinde Seyretsinler. Çatışmasın, Çarpışmasın Dövüşmesinler.

Renkler Irklar, Milletler Kaynaşsın, Devletler Anlaşsınlar. Bir Allah Bir Alem, ve Bütün İnsanlar... Büyük Ahenk, Büyük Din, Büyük Nizam..! Özlediğim Alem Budur..!


Osman Yüksel Serdengeçti.

0 yorum: