11 Şubat 2009 Çarşamba

Biz Türk'üz


Biz;
Anadolu’da OĞUZ’uz,
Orta Asya bozkırlarında KIPÇAK,
Doğu Türkistan’da KARLUK’uz.
Kafkaslar’ ın güneyinde AZERî’yiz,
Kuzeyinde BALKAR’ ız, KARAÇAY’ız,
Aynı yerde hem KUMUK, hem NOGAY’ız.
Karadeniz’ in kuzeyinde TATAR,
Güneyinde OĞUZ, batısında GAGAUZ’uz.
Moskova’ nın doğusunda yine TATAR,
Aynı yerde kah BAŞKURT, kah ÇUVAŞ’ız.
Sibirya’ nın güneyinde ALTAY’ız, HAKAS’ız, TUVA’yız,
Sibir steplerinde (Yakut değil) SAKA’yız.
Hazar’ın güneyinde İLHANLI,
Doğusunda KARAHANLI’yız.
Tarihin değişik evrelerindeAvrupa’ da HUN’lu
Anadolu’ da SELÇUKLU
Balkanlar’ da OSMANLI’yız.
Biz eskiden;
Kaşgar’da MAHMUD idik,
Balasagun’da YUSUF HAS HACİB,
Yesi’de HOCA AHMED YESEVÎ
Bakü’de RESULZADE, FUZULİ …
Taşkent’te ALİ ŞİR NEVAİ
Semerkant’ta ALİ KUŞÇU
Aşgabat’ta MAHDUM KULU
Preveze’de BARBAROS HAYRETTİN idik,
Prut’ta BALTACI MEHMED,
Plevne’de GAZİ OSMAN,
İstanbul surlarında ULUBATLI HASAN,
Malazgirt’te SULTAN ALPARSLAN
Balkanlar’da SADIK AHMET
Kırım’da İSMAİL GASPIRALI
Kıbrıs’ta FAZIL KÜÇÜK
Ankara’da, Sakarya’da, Dumlupınar’daMUSTAFA KEMAL ATATÜRK idik.
Çaresiz hastalar başında İBN-İ SİNA
Semerkant rasathanelerinde ULUĞ BEY
Selimiye’nin minarelerinde MİMAR SİNAN
Bugün yine biz;Astana’da NURSULTAN NAZARBAYEV’iz
Almaatı’da OLCAS SÜLEYMAN
Türkistan’da RAHMANKUL BERDİBAY’ız
Bişkek’te ASKAR AKAYEV, CENGİZ AYTMATOV’uz
Taşkent’te ERKİN YUSUF,
Asgabat’ta ANNAGULİ NURMEMMED
Bakü’de BAHDİYAR VAHAPZADE’ yiz.
Ankara’da ALİ’yiz, OSMAN’ız, KEMAL’iz
Kıbrıs’ta RAUF DENKTAŞ
Balkanlar’da İLHAMİ EMİN, FAHRİ ALİ,NİKOLAY BABAOĞLU ve RAHMİ ALİ’yiz.
Kırım’da Gaspıralı’nın
Bugüne düşen gölgesi gibi Mustafa CEMİLOĞLU’yuz.
Kısaca biz;
OĞUZ’uz, KIPÇAK’ız, KARLUK’uz
Tarihin iyi bildiği ad ile biz;
TÜRK’üz

bu bir alıntıdır.

0 yorum: